Benvolguts/des, Mares i Pares

Em plau d´informar-vos que el proper Dijous 22 de Novembre de 2018,
a les 21 hores es celebrará L´ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I
EXTRAORDINARIA d´aquesta associació, en convocatoria única, segons
el següent ordre del dia

ORDRE DEL DIA

– Lectura i aprovació de l´acta de l´assemblea anterior celebrada el 21/11/2017
– Memòria anual d´activitats realitzades
– Renovació de càrrecs de la Junta Directiva de l´Associació
– Estat de comptes del curs anterior (2017-2018)
– Pressupost per l´exercici 2018-2019
– Modificació dels estatuts de l´associació en el punt referent a les prestacions
del Fons d´orfenesa
– Fons d´orfenesa (Mapfre)
– Torn obert de paraula

Per l´interés de tots, esperem la vostra assistència

Molt Atentament,

Eugeni López Romero
President Ampa Col.legi Sant Miquel

A.M.P.A. Col·legi Sant Miquel Arcàngel Tel. 93 6683450 ampa@ampasantmiquel.cat